Siber güvenlik uzmanlarının %96’sı yapay zekayı tehdit olarak görüyor – TEKNOLOJİ

Siber güvenlikte dünya lideri Bitdefender Antivirus 1.200 siber güvenlik profesyonelinin katıldığı anketin sonuçlarını içeren 2024 Siber Güvenlik Değerlendirme Raporu, siber güvenlik personelinin %96’sının üretken yapay zeka teknolojisini bir tehdit olarak gördüğünü ortaya çıkardı. Siber güvenlikte dünya lideri Bitdefender Antivirus Siber güvenlik profesyonellerinin katıldığı anket, şirketlerin karşılaştığı en önemli güvenlik endişelerini, uygulamalarını ve zorluklarını ortaya koyan 2024 Siber Güvenlik Değerlendirme Raporu’nu yayınladı. 1.200 siber güvenlik profesyonelinin katılımıyla hazırlanan raporda, şirketlerin çevrelerinde karşılaştıkları en önemli güvenlik sorunları, uygulamaları ve temel zorluklar ele alınıyor. Ankete katılan siber güvenlik personelinin %96’sı üretken yapay zeka teknolojisinin tehlikeli olduğunu düşünüyor. Her sektördeki şirketlerin büyüyen saldırı yüzeyleri, sıfır gün güvenlik açıkları, bulutta yanlış yapılandırmalar ve yapay zeka kaynaklı tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Dr. Bitdefender Antivirus distribütörü Türkiye Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Bu anketin sonuçları, bulut altyapıları, hizmetler ve tedarik zincirleri de dahil olmak üzere tüm ortamlardaki tehditleri önlemeyi, korumayı, tespit etmeyi ve bunlara yanıt vermeyi içeren, siber güvenliğe yönelik artık hayati önem taşıyan bir yaklaşımın altını çiziyor. “Etkili siber güvenliğin amacı yalnızca saldırıları kapıda durdurmak değil, aynı zamanda riskleri azaltmak ve güvenlik ekipleri üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olmak için kaynakları optimize etmektir.” dedi. 2024 Siber Güvenlik Değerlendirme Raporundan önemli bulgular 1. Üretken yapay zekanın (GenAI) yükselişi neredeyse tüm katılımcılar tarafından bir tehdit olarak görülüyor. GenAI teknolojisinin genel siber güvenlik ortamı için ne kadar tehdit oluşturduğu sorulduğunda, tüm yanıt verenlerin %96’sı bunun bir tehdit olduğunu kabul ederken üçte birinden fazlası (%36) yanıltıcı içerik (deepfake) oluşturmak veya manipüle etmek için kullanılmasının bir tehdit olduğunu söylüyor. önemli bir tehdit. 2. Veri ihlalleri her geçen yıl artmaya devam ediyor. Ankete katılanların yarısından fazlası (%57) son 12 ayda en az bir veri ihlali veya kaybı yaşadıklarını söylüyor. Bu oran, aynı sorunun sorulduğu bir önceki yıla göre yüzde 6 arttı. Veri ihlali veya sızıntısının en fazla olduğu ülke yüzde 73,5 ile Birleşik Krallık olurken, onu yüzde 61 ile Almanya takip ediyor. Veri ihlalinin en az olduğu ülke yüzde 33 ile Singapur oldu. 3. Muazzam bir baskı, güvenlik profesyonellerini yeni işler aramaya itiyor. Tüm katılımcıların %64,3’ü önümüzdeki 12 ay içinde yeni bir iş arayacaklarını söylüyor; bu geçen yılın sonucuna göre %25’lik bir artış. Bu bulgu, katılımcıların %70,2’sinin şirketlerini rahatsız eden güvenlik sorunları nedeniyle hafta sonları da çalışmak zorunda kaldıklarını kabul etmeleri gerçeğiyle örtüşmektedir. Birleşik Krallık’ta yanıt verenler hafta sonları çalışma olasılığı en yüksek gruptur (%81). Almanlar %76,6 ile yeni iş arama ihtimalinin en yüksek olduğu gruptur. 4. Kimlik Erişimi Yönetimi (IAM) ve uyumluluk, buluttaki başlıca zorluklardır. Bulut ortamlarını yönetirken en önemli güvenlik endişelerinin neler olduğu sorulduğunda yanıt verenlerin %38,7’si IAM dedi ve bunu %38 ile bulut uyumluluğu takip etti. Singapurlu katılımcılar ortalamanın oldukça üzerinde (%50,5) IAM’in en büyük zorluk olduğunu söylüyor. Gölge BT %36 ile üçüncü sırada yer alırken, onu %34 ile yanlış yapılandırma riski takip ediyor. Ayrıca bulut altyapısında riskin nasıl izlendiği sorulduğunda katılımcıların yalnızca %44,6’sı düzenli denetim ve değerlendirme yaptığını söylüyor. %574’ün üzerinde katılımcı, kimlik avı/sosyal mühendisliğin karmaşıklık düzeyinin arttığı konusunda hemfikir. Genel katılımcılara göre en önemli siber güvenlik tehditleri %32 ile kimlik avı, %29 ile GenAI tarafından oluşturulan siber tehditler ve %28 ile şirket içinden gelen tehditler oldu. Ankete katılanların %74’ünden fazlası, kimlik avı saldırılarının karmaşıklığının arttığını fark ettiklerini söylüyor. Şaşırtıcı bir şekilde Fransa, ABD ve Almanya bölgelerinde GenAI, sırasıyla %35,5, %34,3 ve %32,8 oranlarıyla bunu fidye yazılımından daha büyük bir tehdit olarak görüyor. 6. 7/24 siber güvenlik kapsamı ve seçkin yeteneklere erişim, işletmeler için kritik öneme sahiptir. Katılımcılar, yönetilen bir tespit ve yanıt (MDR) hizmetini kullanmanın veya kullanmayı düşünmenin ana nedenlerini belirttiler. Ankete katılanların üçte birinden fazlası, en önemli nedenin 7/24 güvenlik kapsamı olduğunu belirtiyor; bunu kıdemli güvenlik analistlerine erişim ve tehditleri proaktif olarak tespit etme yeteneği (%29) izliyor. Yönetilen hizmetler için yanıt verenlerin %93’ü proaktif siber güvenlik önlemlerine yatırımın artmasını beklerken, %37’si bunun çok olası olduğuna inanıyor. Singapurlu katılımcılar %97 ile proaktif siber güvenliğe yatırım yapma olasılığı en yüksek grup olarak öne çıkıyor. Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir