Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) Pazar Büyüklüğü, Gelişme, Eğilimler [2022] | Küresel Sanayi Oranı, Kilit Oyuncular, Son Gelişmeler, Tür ve Uygulama, Zorluklar ve Engellemeler, Gelir ve Tahmin Araştırması


Piyasa Raporları Dünya

Başlıca kilit oyuncular şunlardır: MonkeyLearn, Google, BigML, IBM, Microsoft, SAS Institute Inc, AWS ve HPE

Pune, 29 Mayıs 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Küresel Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) Pazarı 2022 araştırma raporu, deneyimli ve bilgili piyasa analistleri ve araştırmacılar tarafınca hazırlanmıştır. Küresel Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) pazarının rekabet ortamını, segmentasyonunu, coğrafi genişlemesini ve gelir, üretim ve tüketim artışını araştıran mühim çalışmaların muhteşem bir derlemesidir. Pazar büyüklüğü, gelir analizi, pazar kıymeti ve miktar benzer biçimde temel faktörler açıklanmıştır. Bu emek verme, bölge genelinde piyasa olgunluk analizini, yoğunlaşmayı ve gelişme kapsamını çözümleme etmektedir. Oyuncular, küresel Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) pazarının mevcut ve gelecekteki büyümesini idrak etmek için raporda sağlanan doğru piyasa gerçeklerini ve rakamlarını ve istatistiksel emek harcamaları kullanabilir.

Raporun Örnek PDF’sini alın – /sorgu/istek-örnek/19836102

Ek olarak araştırma raporu, kıymet, bölgeye bakılırsa pazar oranı ve segment açısından pazar büyüklüğünün ulusal ve mahalli düzeyde tahmininde Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) pazarının büyümesini etkileyen ana faktörler hakkında detaylı veriler sağlar. , bölgesel pazar konumları, gelişme için segment ve ülke fırsatları, Anahtar şirket profilleri, SWOT, ürün portföyü ve gelişme stratejileri.

Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) Sektöründe Covid-19 Tesiri:

Covid-19 salgını, Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) Pazarını negatif etkiledi. Endüstriler ile. Büyük firmalar, sokağa çıkma yasağı ve toplumsal mesafe kuralları sebebiyle değişik lokasyonlardaki faaliyetlerini askıya aldı. Pandemi sonrası sanayi, süratli kentleşme ve mevcut alanın zekice kullanılmasına yönelik artan gerekseme sebebiyle birçok gereksinim ve talep beklemektedir.

COVID-19 (Koronavirüs) Küresel Pazar Koşulları ve Rakipler: – Bu raporda analistler, COVID-19 hakkında mevcut araştırmaları derler, mühim detayları paylaşır ve okuyucunun pandemi ile ilgili yeni pazar fırsatlarını tespit etmesine destek verir. Mevzular, ürün geliştirme boru hatlarını, tanısal kontrol yaklaşımlarını, aşı geliştirme programlarını, düzenleyici onayları ve oldukca daha fazlasını ihtiva eder.

Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) Pazar Araştırması Raporu 2022’nin Örnek Bir Kopyasını Alın

Bu rapor, bu pazar oyuncularının büyümesini etkileyen tüm faktörlerin detaylı bir açıklamasının yanı sıra şirketlerinin profilleri, ürün portföyleri, pazarlama stratejileri, teknoloji entegrasyonları ve bu pazar oyuncuları hakkında daha çok data vermektedir. Mühim oyunculardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) Pazar Raporunda Listelenen Başlıca Kilit Oyuncular şunlardır:

 • MaymunÖğrenin

 • Google

 • BigML

 • IBM

 • Microsoft

 • SAS Enstitüsü A.Ş.

 • AWS

 • HPE

Hizmet Olarak Küresel Makine Öğrenimi (MLaaS) Pazarı: Sürücüler ve Engellemeler

Araştırma raporu, pazarın büyümesini artıran değişik faktörlerin analizini içeriyor. Piyasayı pozitif yönde ya da negatif yönde dönüştüren eğilimleri, kısıtlamaları ve itici güçleri oluşturur. Bu bölüm ek olarak gelecekte pazarı potansiyel olarak etkileyebilecek değişik segmentlerin ve uygulamaların kapsamını da sağlar. Detaylı bilgiler, mevcut eğilimlere ve zamanı dönüm noktalarına dayanmaktadır. Bu bölüm ek olarak küresel pazardaki üretim hacminin ve her bir tür hakkında bir çözümleme sağlar.

Raporda yer edinen kısıtlamaların kapsamlı bir değerlendirmesi, sürücülerin karşıtlığını ortaya koyuyor ve stratejik planlamaya yer açıyor. Pazar büyümesini gölgeleyen faktörler, devamlı büyüyen pazarda mevcut olan kazançlı fırsatları ele geçirmek için değişik virajlar tasarladıkları anlaşılabileceğinden oldukca önemlidir. Ek olarak, piyasayı daha iyi idrak etmek için piyasa uzmanlarının görüşlerine ilişkin görüşler alınmıştır.

Bu rapordaki satın alma işleminden ilkin daha çok data alın ve var ise sorularınızı şu adresten paylaşın: /sorgu/ön sipariş-sorgu/19836102

Genel olarak, rapor, oyuncuların rakiplerine karşı rekabet pozitif yanları elde etmek ve küresel Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) pazarında kalıcı başarı sağlamak için kullanabilecekleri etkili bir vasıta bulunduğunu kanıtlıyor. Raporda yer edinen tüm bulgular, veriler ve bilgiler güvenilir kaynaklar yardımıyla doğrulanır ve temdit edilir. Raporu yazan analistler, küresel Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) pazarının derinlemesine incelenmesi için benzersiz ve endüstride en iyi araştırma ve çözümleme yaklaşımını benimsediler.

Hizmet Olarak Küresel Makine Öğrenimi (MLaaS) Pazarı: Segment Analizi

Araştırma raporu bölgeye (ülke), şirkete, Türe ve Uygulamaya bakılırsa belirli segmentleri ihtiva eder. Bu emek verme, zamanı ve tahmin edilen dönem süresince satışlar ve gelir hakkında data sağlar. Segmentleri idrak etmek, pazar büyümesine destek olan değişik faktörlerin önemini belirlemeye destek verir.

Türe Bakılırsa:

 • Pazarlama ve Reklam

 • Öngörücü bakım

 • Otomatik Ağ Yönetimi

 • Dolandırıcılık Tespiti ve Risk Analitiği

 • Öteki uygulamalar

Uygulamaya Bakılırsa:

Raporda Kapsanan Coğrafi Segment:

Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) raporu, alt bölgelere ve ülkelere/bölgelere daha da ayrılan pazar alanı hakkında data sağlar. Her ülke ve alt bölgedeki pazar payına ek olarak, bu raporun bu bölümünde kâr fırsatları hakkında da bilgiler yer almıştır. Raporun bu kısmı, tahmini dönem süresince her bölge, ülke ve alt bölgenin pazar oranı ve gelişme hızından bahseder.

 • Şimal ABD

 • Avrupa

 • Asya Pasifik

 • Cenup ABD

 • Orta Doğu ve Afrika

Raporda yanıtlanan mühim sorular:

 • Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) pazarının gelişme potansiyeli nedir?

 • Hangi ürün segmenti aslan payını alacak?

 • Gelecek yıllarda hangi bölgesel pazar öncü olarak ortaya çıkacak?

 • Hangi uygulama segmenti kuvvetli bir gelişme yaşayacak?

 • Gelecek yıllarda Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) sektöründe hangi gelişme fırsatları ortaya çıkabilir?

 • Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) pazarının gelecekte karşılaşabileceği en mühim zorluklar nedir?

 • Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) pazarının önde gelen şirketleri kimlerdir?

 • Pazarın büyümesini pozitif yönde yönde etkileyen ana eğilimler nedir?

 • Oyuncular Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) pazarında kalmayı düşündüğü gelişme stratejileri nedir?

Bu raporu satın alın (Tek kullanıcı lisansı için 2980 USD fiyat) – /satın al/19836102

Hizmet Olarak Küresel Makine Öğreniminin Detaylı TOC’si (MLaaS) Pazar Raporu 2022

1 Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) Pazarına Genel Bakış

1.1 Hizmet Olarak Makine Öğreniminin (MLaaS) Ürüne Genel Bakışı ve Kapsamı
1.2 Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) Türe Bakılırsa Segmenti
1.2.1 Hizmet Olarak Küresel Makine Öğrenimi (MLaaS) Satışları ve Türe Bakılırsa CAGR Karşılaştırması (2017-2029)
1.2.2 Pazarlama ve Reklamın Pazar Profili
1.2.3 Öngörücü Bakımın Pazar Profili
1.2.4 Otomatik Ağ Yönetiminin Pazar Profili
1.2.5 Dolandırıcılık Tespiti ve Risk Analitiğinin Piyasa Profili
1.2.6 Öteki Uygulamaların Pazar Profili
1.3 Hizmet Olarak Küresel Makine Öğrenimi (MLaaS) Uygulamaya Bakılırsa Segmenti
1.3.1 Uygulamaya Bakılırsa Makine Öğrenimi (MLaaS) Tüketim (Satış) Karşılaştırması (2017-2029)
1.3.2 KOBİ’lerin Pazar Profili
1.3.3 Büyük İşletmelerin Pazar Profili
1.4 Hizmet Olarak Küresel Makine Öğrenimi (MLaaS) Pazarı, Bölge Bilgisine (2017-2022)
1.4.1 Hizmet Olarak Küresel Makine Öğrenimi (MLaaS) Pazar Büyüklüğü (Gelir) ve Bölgelere Bakılırsa CAGR Karşılaştırması (2017-2022)
1.5 Hizmet Olarak Makine Öğreniminin Küresel Pazar Büyüklüğü (MLaaS) (2017-2029)
1.5.1 Hizmet Olarak Küresel Makine Öğrenimi (MLaaS) Gelir Durumu ve Görünüm (2017-2029)
1.5.2 Hizmet Olarak Küresel Makine Öğrenimi (MLaaS) Satış Durumu ve Görünüm (2017-2029)

2 Hizmet Olarak Küresel Makine Öğrenimi (MLaaS) Oyuncuya Bakılırsa Pazar Görünümü

2.1 Hizmet Olarak Küresel Makine Öğrenimi (MLaaS) Satış ve Oyuncuya Bakılırsa Paylaşım (2017-2022)
2.2 Hizmet Olarak Küresel Makine Öğrenimi (MLaaS) Geliri ve Oyuncuya Bakılırsa Pazar Oranı (2017-2022)
2.3 Hizmet Olarak Küresel Makine Öğrenimi (MLaaS) Oyuncuya Bakılırsa Averaj Fiyat (2017-2022)
2.4 Hizmet Olarak Küresel Makine Öğrenimi (MLaaS) Oyuncuya Bakılırsa Brüt Marj (2017-2022)
2.5 Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) Üretim Tabanı Dağıtımı, Oyuncuya Bakılırsa Satış Alanı ve Ürün Türü
2.6 Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) Pazarında Rekabetçi Durum ve Eğilimler
2.6.1 Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) Pazar Yoğunlaşma Oranı
2.6.2 Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) Ana 3 ve Ana 6 Oyuncunun Pazar Oranı
2.6.3 Birleşme ve Devralmalar, Genişleme

3 Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) Yukarı ve Aşağı Akış Analizi

4 Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) Üretim Maliyeti Analizi

5 Piyasa Dinamikleri

6 Oyuncu Profili

7 Global Machine Learning as a Service (MLaaS) Sales and Revenue Region Wise (2017-2022)

8 Global Machine Learning as a Service (MLaaS) Satış, Gelir (Gelir), Türe Bakılırsa Fiyat Trendi

9 Küresel Hizmet Olarak Makine Öğrenimi (MLaaS) Uygulamaya Bakılırsa Pazar Analizi

10 Hizmet Olarak Küresel Makine Öğrenimi (MLaaS) Pazar Tahmini (2022-2029)

11 Araştırma Bulguları ve Netice

12 Ek

Devam etti….

Tüm içindekiler tablosuna göz atın – /TOC/19836102#TOC

Hakkımızda: –

Piyasa Raporları Dünyası, İşletmenizin İhtiyaç Duyduğu Liderliği Sağlayacak Piyasa Raporlarını Kazanmak için Güvenilir Kaynaktır. Pazar, endüstrinin devam eden genişlemesi ile hızla değişiyor. Teknolojideki ilerleme, günümüz işletmelerine günlük ekonomik değişimlerle sonuçlanan oldukca yönlü avantajlar elde etmiştir. Bu yüzden, bir firmanın daha iyi strateji oluşturabilmesi için piyasa hareketlerinin modellerini anlaması oldukca önemlidir. Verimli bir strateji, şirketlere planlamada bir başlangıç ​​ve rakiplerine karşı üstünlük sağlar.

CONTACT: Market Reports World Phone: US: +1 424 253 0946 / UK: +44 203 239 8187 Email: [email protected] Web: 

Yoruma kapalı.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmekMesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası