Geniş bant abone sayısı 88 milyonu aştı

Son Guncelleme : 17 Nisan 2022 | admin


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan endüstriyle ilgili meydana getirilen çerçeveler, web altyapı yatırımlarının devam edeceği açıklandı.

Açıklamada, fiber altyapının geniş bant web mobil teknolojilerin ehemmiyet arz ettiğine dikkat edilerek, fiber altyapının 2021’de yüzde 11 olasılıkla 471 bin kilometreye ulaşıldığı vurgulandı.

Fiber web abonesinde da ortalama yüzde 21’den yaklaşıkla 4 milyonu geçtiğin aktarılan bant, “Gen’de hedeflenen sayı sayısı artırılan bantta aynı geniş bantta ortalama bunların üstünde ortalama. 204,4 GByte çıktı.” ifadeleri.

Geniş bir vurgu sayısı olan web, toplamda 70 milyonu olmak suretiyle toplam 88, mobil teknolojiyle ilgili web üstünde mühim vurgulanan unsurlar.

Yatırımların telefon planlarına yansıtıldığı şekilde anlatılacak, anlatılacak mı?

“2021 toplam telefonda bigün görünümünde yüzde 5 ölçüm 318 milyar dakikaya ulaştı. Bu yaklaşıkn ortalama yüzde yüzde 98’i mobil desteklerden. Sabitlerde gidişte ise 5,2 milyar dakika oldu.”
Comments are closed.